Županovice

Malá obec s necelou stovkou obyvatel. V letní sezóně velmi živá, mimo sezónu tichá vesnička. Původní plavecká osada je zatopena pod hladinou Slapské přehrady. Voda zakryla i naši nejstarší plavební komoru z r. 1729, 30 m dlouhou a 5 m širokou. Z historie: Konstancie Uherská, druhá manželka Přemysla Otakara I., věnovala obec, ještě s dalším majetkem v tomto kraji, svojí dceři Anežce Přemyslovně. Darovací listina je datována 12.února 1235. Anežka, abatyše kláštera klarisek v Praze, (později prohlášena za svatou) si však obec ponechala pouze 3 roky. Županovice odkázala řádu Křížovníků s červenou hvězdou u sv. Františka v Praze. Ti zde postavili špitál a jako vrchnost v obci setrvali až do zrušen poddanství v roce 1848. Za zmínku stojí prehistorický nález z roku 1940. Při kopání základů pro stodolu u domu č. 30 objevili dělníci velké množství kostí neznámých zvířat. Přivolaný paleontolog zjisil, že polozkamenělé kosti pocházejí ze starší doby kamenné (10 - 15 tisíc let př.n.l.)., a že jde o pozůstatky koně, nosorožce a několika meších savců. Nález je uložen v Národním muzeu v Praze.