Hřiměždice

Obec se nachází na levém břehu Vltavy, 13 km jihovýchodně od Dobříše. Na zdejším území se našly archeologické vykopávky, dokazující osídlení již v době neolitu (3000 let př. n. l.). Podle první písemné zmínky z r. 1325 patřila ves ke Kamýku, v 15. století k Hluboké a od r. 1573 ke Zduchovicům, s nimiž byla v r.1579 připojena ke Starému Knínu. V roce 1660 se dostala k panství Nové Dvory, r. 1669 ke statku Zduchovice a r. 1686 k panství Strahovského kláštera. Počátkem 18. století ji (bez Zduchovic) koupil rytíř Adam z Mateřova a učinil ji střediskem drobného statku. Buď on, nebo jeden z jeho nástupců, jimiž byli Vítek ze Salzbergu a Josef z Fliegelsfeldu, vybudoval ve vsi zámek ve stylu klasicistního baroka, uváděný poprvé v r. 1788. Z knihy Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku - díl Západní Čechy od kolektivu dr. Miloslava Bělohlávka. Koncem 18. století byl vedle zámku postaven také kostel, zasvěcený svaté Anně. Můstek přes potok, protékající Hříměždicemi, zdobí socha sv. Jana Nepomuckého. Za zmínku stojí velký zatopený lom, v létě hojně navštěvovaný a zároveň tradiční dějiště závodů highjumpu.