Hrazany

Vesnička Hrazany je dnes malá samota, s velice zajímavým okolím. Na skalnatém ostrohu nad vtokem potoka Masníku do Vltavy se nachází keltské hradiště založené kolem roku 100 př. n. l. o rozloze 30 ha, které začátkem letopočtu vyhořelo. Hradba byla až 5 m vysoká a až 10 m široká. Uvnitř stávaly zemědělské dvorce, řemeslnické dílny, aj. Ostromeč Na stejném ostrohu, na kterém leží oppidum Hrazany, přímo nad ústím potoku Masník je zřícenina hradu Ostromeč, vystavěného na přelomu 14. a 15. století. Po bitvě u Lipan se tady opevnili husitské, kteří kapitulovali před královským vojskem. V 16. století hrad zpustl. Tip na výlet: Do venice Hrazany je možno dojet autem. Z malebné návsi se dáme po modré značce východním směrem. Cesta vede přes bývalé hradiště, které však laik již těžko rozeznává, ale časy dávno minulé dnešnímu turistovi přibližují odborně vyvedené informační cedule kolem. Na ostroh Ostromeč se zbytky zříceniny dojdeme, dáme-li se z modře značené cesty do leva po žluté, která nás po jednom kilometru dovede kolem vyhlídky opata Metoda Zavorala až na místo bývalého hradu. Z ostrohu je nutno vrátit se tou samou cestou na rozcestí s modrou a můžeme pokračovat po modré 3 kilometry na zříceninu hradu Kozí Hřbet.