Drevníky

10 km jihovýchodně od Dobříše, 3 km od levého břehu Vltavy leží obec Drevníky.

Vesnice se kromě slušné hospody a překrásného okolí zdánlivě ničím zvláštním nevyznačuje a přece i zde se psala historie.

K obci Drevníky patří osada Slovanská Lhota. Leží ani ne 2 kilometry od místního obecního úřadu směrem na severozápad. Kdysi se nazývala Milostina Lhota. Prvně zmíněna je v dokumentech z roku 1349, kdy ji Karel IV. daroval pražskému slovanskému klášteru v Emauzích. Zřejmě proto byla pak nazývána Slovanskou Lhotou. R. 1755 již patřila k statku Dlouhá Lhota. Nad obcí Drevníky, na kopci, po pravé straně silnice směrem na Dobříš, ve strategicky výhodné poloze je samota Slovanský Dvůr. První zprávu o této budově uvádí J. Schaller r. 1788, který ji nazývá zámkem. Je to rozlehlý hospodářský objekt, má téměř čtvercový dvůr, chráněný ze všech stran budovami a zdmi. Severní strana je stavěna na starých, mohutných základech z kamene. V jihovýchodním nároží, nad rozlehlými sklepy, bývala kaple s rovně ukončeným presbyteriem (dnes zazděným) a téměř čtvercovou lodí, nesenou pilíři s pasy a klenbami tvaru české placky. Objek není přístupný veřejnosti. V komunistické minulosti jej používalo JZD, dnes je zde soukromá farma. Čerpáno z knihy Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a Slezku IV. od dr. M. Bělohlávka